Cara membuat Carta Akaun

Modified on Wed, 4 Nov, 2020 at 12:57 AM

Prasyarat: anda mungkin perlu mempunyai peranan Perakaunan untuk mengakses ciri tertentu artikel ini.


1. Dari menu atas, pergi ke Perakaunan Carta Akaun


2. Klik pada butang Tambah Baru dari sudut kiri.


3. Isi borang di setiap bidang.

Nama: nama Carta Akaun baru anda yang akan dipaparkan dalam kebanyakan laporan dan pilihan turun

Penerangan: untuk menjelaskan tujuan / perincian mengenai Carta Akaun ini untuk rujukanJenis Akaun: jenis Carta Akaun

Kod: (dijana secara automatik) kod Carta Akaun


4. Tekan Simpan apabila anda selesai.
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article