Cara menyediakan dompet

Modified on Thu, 12 Nov, 2020 at 12:42 PM

1. Pergi ke menu Aliran Tunai dan pilih Wallet.


                              


2. Klik “Add New” (Tambah Baru). 


3. Isi maklumat yang diperlukan. (Jenis: Bank, Tunai, Lain-lain)4. Klik "Show advanced settings” (Tunjuk tetapan lanjutan) untuk lebih banyak tetapan mengenai dompet. (Anda boleh membiarkan "Associated Account” (Akaun Bersekutu) kosong, kerana sistem secara automatik akan mengikat kategori paling tepat ke dompet anda)5. Setelah selesai, anda boleh terus menyiapkan kaedah pembayaran untuk dompet anda.


Catatan 1: Setiap bank berbeza, oleh itu anda mesti membuat kategori lain untuk setiap bank yang digunakan.


Catatan 2: Sekiranya anda mempunyai dua akaun yang dikaitkan dengan bank yang sama (Contoh: 2 akaun Maybank), Pastikan anda membuat dua kali dengan nama yang berbeza.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article