Cara membuat Kategori Perbelanjaan baru jika tidak terdapat dalam senarai juntai bawah

Modified on Sat, 31 Oct, 2020 at 7:18 PM


1. Pergi ke Penetapan Kategori di bawah Menu Pembelian.


2. Klik butang “Add new” (Tambah Baru).


3. Masukkan nama pilihan anda. 4. Pilih Carta Akaun yang akan digunakan ketika laporan P&L dihasilkan.5. Pilih kod cukai yang berkaitan (Kod cukai diperlukan jika syarikat anda mendaftar ke SST).6. Simpan kategori.7. Anda mungkin dapat menemuinya semasa anda menambah perbelanjaan baru.


  • Sekiranya anda ingin membuat kategori utama, kosongkan akaun bersekutu.

  • Ulangi dari langkah pertama untuk membuat subkategori di bawah kategori utama baru.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article