Apakah SiteGiant?

Modified on Thu, 17 Sep, 2020 at 3:10 PM

 

     

SiteGiant adalah salah satu kedai di pasaran ecommerce yang terbesar yang membolehkan anda menguruskan perniagaan dalam talian dan perdagangan sosial anda! Ini adalah platform e-dagang yang di manfaatkan oleh penjual malaysia untuk secara automatiknya mengurus dan memproses pelbagai pasaran seperti Shopee, Lazada, Lelong, Qo100, dan juga perniagaan sosial anda seperti Facebook dan Instagram. 


Melalui gabungan dengan SiteGiant, pengguna Biztory dapat mencatat data dari SiteGiant secara langsung dari Biztory. Jualan dan Pembayaran yang diterima akan dicatat ke dalam Biztory secara automatik. Kombinasi terbaik ini dapat membantu anda untuk mengurangi masa dan fokus pada pelbagai saluran untuk menjana lebih banyak jualan dan pendapatan.


Biztory disatukan dengan SiteGiant untuk menpercepatkan proses catatan anda semasa anda sibuk dalam perniagaan dalam talian anda.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article